ยูไลยเทเลอร์มีชื่อเสียงทางด้านการตัดเย็บ เสื้อสูท เสื้อราชประแตนด้วยฝีมือการตัดเย็บ ที่ละเอียด ประณีต และตรงต่อเวลา ทำให้ยูไลยเทเลอร์ ได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกให้เป็นช่างตัดเย็บฉลองพระองค์ของ ราชวงศ์ไทย

อีกทั้งยังเป็นที่นิยมในหมู่ข้าราชการชั้นสูง นัการเมือง และ นักธุรกิจ รวมถึงลูกค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะบุคคลในวงการฑูต และนักธุรกิจที่เดินทางมาติดต่อภายในประเทศ